Det er Tildelingskontoret som i møte med deg vurderer hvilke tjenester som skal gis.

Vi vurderer tiltak for å opprettholde egenomsorg så lenge som mulig og ikke overta de funksjoner som du eller andre i husstanden kan utføre. Dette kan være rehabiliterende tiltak og bruk av hjelpemidler.

Saksbehandlingen skal ivareta din mulighet for et selvstendig liv, hvor dine ressurser utnyttes og legger til rette for økt mestring.

Rehabiliterende tiltak vil iverksettes der det vurderes som hensiktsmessig. Dette kan være trening, opplæring, veiledning og tilrettelegging.

Arbeidsplasskartlegging gjennomføres før tjenesten starter. Kartleggingen består blant annet av boligens tilstand, utstyr, møblering, husdyr, røyk, utlufting, smitte.