• hjelp til å stå opp og legge deg
  • personlig hygiene, herunder hjelp til dusj/kroppsvask
  • på- og avkledning
  • toalettbesøk
  • tilsyn under måltider
  • hjelp til å spise

Bistanden skal gis som opplæring eller rehabilitering der hvor dette vurderes som mulig, og med fokus om økt selvstendighet, ansvar og verdighet i eget liv.