Gjennomføring av Foreldrekompasset er todelt:

1. Ansatte i barnehagen eller skolen deler en ferdig utarbeidet Powerpoint-presentasjon rundt et valgt tema (varighet 15-20 min).

2. Etter presentasjonen legges det til rette at foreldre får drøfte og dele erfaringer rundt temaene i mindre grupper (15-30 min). Foreldre får med andre ord både nyttig informasjon om et aktuelt tema, samt muligheten til å snakke med andre foreldre om dette.

Foreldrekompasset prøves ut som et supplement til det kommunen tilbyr av foreldrestøtte gjennom familiesentrene og foreldreveiledning og ulike kurs.

Programmet er utviklet av Fredrikstad kommune etter inspirasjon fra Örebro Prevention Program. Bodø kommune samarbeider i prosjektperioden tett med Fredrikstad kommune om videreutvikling og bruk. Prosjektet finansieres gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene.