Miljøfabrikken er et arbeidslignende tiltak og aktivitetstilbud til voksne med nedsatt funksjonsevne og omfattende bistandsbehov.

Tilbudet skal gi et meningsfylt arbeids og aktivitetstilbud. Det primære vil også i noen tilfeller være å legge til rette for rene trivselsfremmende aktiviteter, eller vektlegge vedlikeholdstrening av allerede innlærte ferdigheter. Det er fokus på utvikling, mestring, stimulering og økt selvbestemmelse.

Tilbudet gis gruppebasert, men tilrettelegges den enkeltes interesser og funksjonsnivå.

Personalet som jobber i Miljøfabrikken er en engasjert gjeng som ønsker å skape en god hverdag for dem som mottar tjenester hos oss. Omsorgen som ytes skal være preget av kjennskap og kunnskap om den enkelte.

Personalet jobber i primærgrupper. Gruppene skal sikre at informasjonen rundt den enkelte familie er oppdatert, ha tett dialog med hjemmet og samarbeide med andre instanser som avlastning/bolig, ergoterapeut, fysioterapeut, habiliteringstjenesten m. flere