I Miljøfabrikken er det flere rom der en kan delta på ulike aktiviteter i gruppe. På tekstilrommet kan en utfolde kreativiteten; som å lage noe i glass, maling og perling. På verkstedet er det fullt utstyrt med verktøy for produksjon av små og store møbler, og andre treprodukter. Her gis bistand og veiledning fra personalet.

Det er laget et årshjul der flere faste aktiviteter foregår gjennom året- høstfest, solfest, karneval, halloween, jule-/ og påskelunsj ol. Det er i tillegg quiz på fredager En til to ganger i året holdes det salgsdag hvor Miljøfabrikken får glede av å vise produktene som er laget.

Vi arrangerer også turer i grupper utenfor Miljøfabrikken - blant annet turer i skog og mark, eller til arrangementer i byen.

Miljøfabrikken har samarbeid med Bodø ved, der flere har tilrettelagte oppgaver med vedklyving.

Miljøfabrikken er lokalisert på Vollen i Rønvik. Lokalitetene inneholder verksted, formingsrom, pauserom, datarom, to små grupperom.