Vårt største miljøproblem her i vesten er vårt enorme forbruk. I juni viser vi deg den første av tre  måter du kan bidra. 

 


Omfanget av privat forbruk, og måten varene produseres på, er årsak til en rekke av de miljømessige og sosiale problemene i verden i dag. Ifølge FN ville vil trenge over 3,6 jordkloder dersom alle mennesker skulle ha samme forbruk som en nordmann.

Viste du at på Bua Bodø kan du låne det du trenger til ditt neste eventyr gratis

 

 

 

 

Hva kan du gjøre i ditt miljø for å sette forbruk og gjenbruk på agendaen? Last ned og prøv vår forbruks- og gjenbruks bingo, og gi oss dine tips på Facebook bingo

 

Her kan du lese om Nina og Re

re