- Det har vært stille under pandemien, men nå skjer det mer og mer. De fleste bedrifter har nå fokus på bærekraft og vi får stadig mer å gjøre. Så mye at vi av og til må takke nei, sier grunnlegger, eier og daglig leder i 50 prosent, Nina Morvik i Re innovasjon AS i Bodø.

Re skal være en fremtidsrettet kunnskapsbedrift innen sirkulærøkonomi, miljø og gjenbruksinnovasjon som ønsker å påvirke og inspirere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Noe som går hånd i hånd med FNs bærekraftmål.

Re innovasjon AS løftes derfor fram av Det Gode Liv i Bodø for å vise vei for alle innbyggerne i Bodø om hvordan ta et felles tak for en felles fremtid.

Det Gode Liv i Bodø jobber aktivt med FNs bærekraftmål. Vi har ulike temaer vi fokuserer på gjennom året. I juni er temaet miljø, forbruk og gjenbruk, som er viktige ledd i flere av bærekraftmålene.

Ser nytte i alt

Det finnes ikke en gjenstand Morvik og hennes medarbeidere ikke kan finne ny bruk for.

- Vi får gjenstander fra bedrifter og private. Disse fremmer vi som et kreativt og pedagogisk materiale i tillegg til at vi re-designer for salg. Vi har for eksempel fått en mengde kasserte bager fra private, møbelbutikkene lar oss få prøver på møbelstoff som skal byttes ut. Hvis ikke kaster de det bare. Vi får blant annet kaffesekker fra Bønner i byen, metallspon fra Frem og bruskorker fra Jordbærpikene. Vi re-designer materialene til nye unike produkter. Vi tar også imot bestillinger. Vi fikk for eksempel en forespørsel om yoga-produkter. Nå har vi flere ulike i butikken vår Med hjerte, forteller Morvik.

rter

Med hjerte er mer enn gjenbruk og redesign i en butikk. Med hjerte handler om mennesker.

- Vi har i alle år også hatt et samarbeid med Bodø Industri (Frem) om å ta imot mennesker på arbeidstrening. Det er mange årsaker til at mennesker trenger arbeidstrening. Etter en tid her har mange kommet seg ut i arbeidslivet igjen. Dette handler om å jobbe Med hjerte, forteller hun.

I dag samarbeider vi om arbeidstrening med Frem, Nav og A3 Employment.

- Mitt tredje barn

Det er 11 år siden Nina Morvik måtte forlate pedagogyrket og jobben med barn og ungdom på grunn av tinnitus (øresus) og hyperakusis (støyvarhet).

- Jeg har alltid villet starte min egen arbeidsplass, og på grunn av øresusen kunne jeg ikke lenger jobbe i barnehage. Jeg tåler ikke støy. Og måtte derfor finne meg noe annet å gjøre. Det ble hell i uhell. 31. mai 2012 stiftet jeg Kreativt gjenbrukssenter i Salten, nå Re innovasjon AS. Senteret er inspirert av ReMida-senteret i Italia, som igjen bygger på historien om Kong Midas. Kong Midas får i gave at alt han rører blir til gull, også hans datter. Moralen i myten er derfor at du skal se egenverdien i ting. Derfor sier jeg; fra avfall til gull, forteller Morvik.

Sirkulær økonomi

Butikken Med hjerte bugner nå av nye produkter. Søppel for noen. Design og funksjon for andre.

- For få år siden var det mest prat om bærekraft. Nå skjer det noe! Bodø kommune har vedtatt å være en foregangskommune innen klimaarbeidet hvis visjon er et smart, grønt og bærekraftig samfunn. De fleste bedriftene i Salten jobber med bærekraft, og 3. juli innføres det et nasjonalt forbud mot engangsplast. Det er mye press og fokus nå. Re er med i klimanettverket i regi Nordland fylkeskommune, Bodø/Glimt har etablert Action Now - og vi har etter hvert masse å gjøre. Det er så utrolig viktig å vise alle mulighetene, skape engasjement og få med alle. Som Miljøagentene sier: "bruk hodet, vi har bare en klode", sier Morvik.

Stadig flere prosjekt

Samtidig er vi involvert i og i gang med en rekke ulike workshop og prosjekt. Som innleid av Coop Nordland, kommer det i løpet av året hele syv workshops for barn, unge og familier på City Nord. Det er gratis deltakelse. Vi kommer også til å holde workshop på Fauske Handelspark - og i andre deler av Nordland.

- Så har vi Connecting Waste, som er en del av Bodø 2024, et prosjekt vi har jobbet med siden Bodø sammen med to andre europeiske byer fikk status som kulturhovedstad 2024. Det handler om å bruke avfall som en ressurs og knytte sammen fortid, nåtid og fremtid. Ecology Squared er ytterligere et av våre prosjekt. Dette er et internasjonalt prosjekt, hvor vi har et innledet et nærmere samarbeid med byen Most i Tsjekkia. De ønsker både samarbeid om dette konkrete prosjektet - og de ønsker å samarbeide med Re Innovasjon. Det er veldig gøy, forteller Morvik.

re

Ecology Squared involverer flere lokale aktører som vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med. Prosjektet har et ambisiøst mål.

- Vi lærer ikke nok om økologi og miljø i skolen. Vi skal derfor utarbeide fire ulike læreplaner i emnet, forteller hun.

RePlast er den nyeste satsningen vår der vi gjenvinner plast og lager nye produkter.

Morvik har mange andre prosjekter og planer. Følg oss på vår hjemmeside, og se hva vi kan bidra med.

 

 

Fakta Det Gode Liv i Bodø

Det Gode Liv i Bodø jobber aktivt med aktualisering av FN’s bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ut fra lokale behov setter vi fokus på ulike tema gjennom året.

I juni er temaet miljø, forbruk og gjenbruk. Denne kampanjen er tett knyttet opp mot bærekraftsmålene 10 Mindre ulikhet, 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, 13 Stoppe klimaendringene.

Her kan du lese mer om Det gode liv i Bodøs juni tema

Vil du vite mer om hvordan Bodø kommune jobber med emnene? Da kan du se denne filmen, som handler om befolkning og arbeid der du bor.

 

 

 

Bildetekster:

Nina Morvik grunnla 31. mai 2012 det som i dag er Re innovasjon AS i Bodø. Alle foto: Lise Fagerbakk

 

Nina Morvik stryker bildet "Den blå verden", som barn og voksne laget under Bodø kommune sin Blå uke. Morvik og kunstner Hege Gundersen bisto dem i det kreative arbeidet.

 

Re syr vesker av kaffesekker og tekstilprøver de har fått av ulike aktører i Bodø og Salten. Sammen med mye annet er veskene til salgs i butikken Med hjerte. Her finner du ofte Elin Gisledatter Pettersen, som er kreativ produktutvikler av redesign, og Therese Karlsen, prosjektleder Med hjerte. Du kan også gå på vår hjemmeside og bestille produkter.