Afasi: Språkforstyrrelse som kan være vansker med å snakke, forstå det andre sier, og vansker med å lese og skrive.

Dysfagi: svelgevansker

Dysartri: er utydelig tale eller vansker ved å uttale ord pga. sykdom, skade i taleorganet eller nervene som kontrollerer dette. De mest vanlige i den sistnevnte kategorien er: Multippel sklerose (MS), Parkinsons sjukdom, Amyotrofis lateral sklerose (ALS) og Cerebral parese (CP).

Facialis parese: Svakhet i den ene halve delen av ansiktet

Dysfoni: stemmevansker. Årsakene til stemmevansker kan være skader i nervebaner til aktuell muskulatur, sår eller knuter på selve stemmebåndene, feil bruk eller slitasje.

Pragmatiske kommunikasjonsvansker: Språket er tilsynelatende intakt, men personen kan ha vansker med sosial samhandling. 

CI: Cochleaimplantat - Lyttetrening etter cochleaoperasjon.

Kommunikasjonshjelpemidler: Det kan være alt i fra kommunikasjonsbøker til digitale hjelpemidler.   

Eilo: Pustevansker som kan oppstå under fysisk og psykisk anstrengelse. 

PPA (Primær progressiv afasi): er en demensform hvor språkvansker er de første og mest fremtredende symptomene i første fase.