Hvis du av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme til logopeden på egen hånd, kan logopeden bestille transport via pasientreiser. Logopeden vil informere deg om dette.

Informasjon finnes også på Pasientreiser sine nettsider og på tlf 05515.