Ved Bodø legevakt har vi et eget akuttmottak for deg som har vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner.

Du kan kontakte mottaket enten på tlf. 116 117, via politiet eller via krisesentret.

E-post: legevakta@bodo.kommune.no

 


Veileder for fornærmede i straffesaker (PDF, 292KB)

Overgrep.no har utgitt en ny og oppdatert veileder til fornærmede i straffesaker. Denne inneholder informasjon til borgerne vedrørende prosessen ved anmeldelse, etterforskning og erstatningskrav for de som er utsatt for partnervold, voldtekt og andre seksuelle overgrep.