Kulturskolen tilbyr dramaundervisning fra 3.klasse. 

Gruppestørrelse ca 10 elever. Ukentlig undervisningstid er 90 minutter.  

Innhold i undervisningen:

  • Rollelek 
  • Improvisasjon
  • Dramaturgi
  • Fra idé til forestilling
  • Bevegelse og stemme/mim/kostymer
  • Scenografi, lys og lyd

Elevenes forutsetning og interesse/ståsted er utgangspunltet for undervisningen. 

Elevene deltar vanligvis i én forestilling per skoleår. En forestilling spilles ikke nødvendigvis på den tradisjonelle teaterscenen. Den kan spilles i trapper, i gangen, ute i naturen, til og med i garderoben. Å utvikle fantasien og kreativiteten er et av de viktigste målene på drama!  

For å lage et teaterstykke arbeider vi med forskjellige teaterformer og bruker uttrykk som mime, masker, skyggeteater, figurteater, musikkteater, forumteater, sjonglering, gateteater, "fra idé til forestilling" og alt innen det som kommer i det tradisjonelle teaterbegrepet. Elevene våre får trening i manuslesing, men vi spiller teater både med og uten manus.

Undervisningssted:

  • Bodø kulturskole (Aspåsen skole) - dramasal i underetasjen

Priser: pris for elevplass finner du her

Påmelding:  trykk her  

Lærere er: Henriette Nilssen Bakken og Linda Baalmann