Priser gjeldende for 2023 ble fastsatt av Bodø bystyre i møte desember 2022. Her er prislisten:

Priser gjeldende fra 01.01.2023

 • Elevbetaling barn og ungdom t.o.m 20 år: kr. 2.073 pr semester
 • Elevbetaling voksne over 20 år: kr. 3.219 pr semester
 • Elevbetaling avkortet skoleår (30 uker): kr. 1.512 pr semester
 • Instrumentleie: kr. 593 pr semester
 • Materiellavgift visuell kunst: kr. 400 pr semester

Det gis 25% søskenmoderasjon i kulturskolen (til søsken nr 2 osv)
Det gis ikke moderasjon på tilbud nr 2 for de som har flere tilbud i kulturskolen.

Priser for salg av tjenester

 • Dirigent/instruktør til lag og foreninger med medlemmer u/18 år: kr. 369 pr time
 • Dirigent/instruktør til lag og foreninger med medlemmer o/18 år: kr. 554 pr time
 • Assistansespill - lag og foreninger: kr. 302,- pr time
 • Tolærersystem - grunnskolen: kr 442,- pr time
 • Ordinær undervisning - grunnskolen: full refusjon av lønnsutgiftene.
 • Avgift ved elevopptredener: kr. 681,-

Betaling:

Vi gjør oppmerksom på at semesteravgiften faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunens purring- og inkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Adgangskort:

Du vil få utdelt et adgangskort ved de undervisningsstedene det er behov for dette. Kortet er et lån, og det må gis beskjed til kontoret dersom kortet går tapt. Om kortet ikke returneres når du slutter ved kulturskolen vil det faktureres et gebyr på 200 kroner.