På bakgrunn av kommuneøkonomi vil ikke kulturmix bli satt i gang skoleåret 23/24. Vi håper at tilbudet kan startes høsten 2024. 

Kulturmix er et tverrfaglig tilbud for barn mellom 6 og 8 år.

Kulturmix er en videføring av kulturlek, og er et tilbud hvor musikk står sentralt, men hvor elevene også får oppleve og utforske andre utrykksformer.

Sang, musikk, bevegelse, lek, forming og drama er elementene i kulturmix.

Kulturmix har ukentlig leksjon på 45 min.  

Aldersgruppe: 6 - 8 år

Undervisningstid: 

Undervisningssted:  Bodø kulturskole (Aspåsen skole) - Musikkrom "Halvdan", i underetasjen

Priser: pris for elevplass finner du her

Påmelding: trykk her