Kulturskolen tilbyr undervisning på kirkeorgel for (eldre) elever som har spilt piano tidligere. 

Det grunnleggende målet for opplæringen er opplevelse og mestring. Søk plass hos oss og opplev spilleglede på kirkeorgel!

Innhold i undervisningen:

  • Spilleteknikk på kirkeorgel
  • Notasjon/notelære for kirkeorgel
  • Repertoar for orgel
  • Solospill og samspill
  • Konserter, spille for andre

Undervisningssteder:

  • Avtales etter påmelding

 

Aldersgrense:  Ca. 13 år.  Søkere må ha spilt piano først.

Utstyr/instrument:  Tilgang til kirkebygg for øving avtales med hver enkelt elev. Egnede orgelsko er påkrevd.

Priser: kulturskolens prisliste finner du her

Påmelding:  trykk her