Utkalling av kriseteamet skal skje via formelle kanaler. Krisehjelp utløses via

Privatpersoner må henvende seg politi, sykehus eller legevakt ved kriser. De vil vurdere om kriseteamet skal utkalles.