Bodø psykososiale kriseteam har 13 medlemmer som alle har sin ordinære arbeidsplass i Bodø kommune. Alle medlemmer er valgt inn med bakgrunn i faglig og egnet kompetanse. I tillegg er politi og prest representert i teamet.

Disse er i dag medlem av kriseteamet:

 • Leder: Marit Lund Hansen - tlf: 411 00 998
 • Nestleder: Klara Madsen - tlf: 414 84 927
 • Børre Lekang
 • Audhild Eiterjord Krogstad
 • Hilde Schjenken Jensen
 • Hilde Setvik
 • Lena Karlson
 • Gry Bartholdsen
 • Tor Erlend Nordhuus
 • Anita Johnsen
 • Angelika van der Spaa
 • Tove Merethe Lorentzen
 • Julie G. Skjerve Wensell
 • Rita Karlsen
 • Iver Haugen

Fra Kirken:

 • Egil Arnsby
 • Odd Eidner

Fra politiet:

 • Elin Albrigtsen
 • Henrik Brørs