Alle som får en kreftdiagnose får tilbud om Pakkeforløp hjem. Her kartlegges dine individuelle behov for tjenester og oppfølging.

Formålet er å sikre trygghet og forutsigbarhet for deg som har fått en kreftdiagnose.

Pakkeforløpet skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for pasientene.

Pakkeforløp hjem innebærer tre behovskartleggingssamtaler. Den første samtalen blir gjennomført i spesialisthelsetjenesten. De to siste samtalene vil bli utført i kommunen. Det er kreftkoordinator/kreftsykepleier som gjennomfører behovskartleggingssamtalene.

Du vil få tilbud om to samtaler, den første 3–4 måneder etter kreftdiagnose, den andre etter 12–18 måneder. Du kan ha med deg pårørende eller andre dersom du ønsker det. Samtalene varer i 45–60 minutter.

Du vil få skriftlig tilbud med tidspunkt for samtalene. 

 

Kartleggingshefte kan brukes som utgangspunkt for refleksjoner rundt forhold som har betydning for deg som har kreft, og de du har rundt deg.

 

Mer informasjon om pakkeforløp hjem: