Vi er organisert i team, og består av team for 1. og 2. etasje, et team for 3.  etasje og et team for 4. og 5. etasje. 

Det jobber ca. 90 medarbeidere tilknyttet Kongensgate 14.