Avdelingene er sammensatt med tverrfaglig kompetanse:

  • Vernepleier
  • Sosionom
  • Barnevernspedagog
  • Helsefagarbeidere
  • Hjelpepleiere
  • Sykepleier