Retten til bostøtte for kommunale leietakere opphører dersom husstanden fraflytter kommunalt disponert utleie-/omsorgsbolig/bofelleskap med bemanning/bemannet base.