Bystyret i Bodø kommune vedtok i desember 2018 innføring av kommunal bostøtte for leietakere i kommunalt disponerte utleie-/omsorgsbolig/ bofelleskap med heldøgns bemanning/bemannet base fra og med 1. januar 2019.

Slik søker du

Søk elektronisk her

Du må logge inn via ID-porten. Hvis du ikke kan gjøre dette selv, kan pårørende, verge eller tjenestepersonell søke for deg.

TRENGER DU HJELP TIL UTFYLLING, ELLER HAR SPØRSMÅL?

Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget på rådhuset kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på telefon 75 55 50 00.