Fordi det er begrenset antall boliger kan det ta tid før du får tilbud om bolig. Dersom du takker nei til tilbud om bolig kan du ikke regne med å få et nytt tilbud. Det gis normalt kun ett tilbud. Hvor stor bolig som tildeles avhenger av husstandens størrelse og boligbehov.