Hvis du ønsker å søke kommunal bolig må du fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Skjemaet krever pålogging med ID-porten. MinID, BankID osv.

Obligatoriske vedlegg

  • Siste års skattemelding. Kan lastes ned fra www.altinn.no
  • Dokumentasjon på inntekt/trygd for de siste 3 måneder. 

Du må være folkeregistrert i Bodø kommune de siste 2 år med mindre særlige grunner foreligger.

TRENGER DU HJELP TIL UTFYLLING, ELLER HAR SPØRSMÅL?

Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget på rådhuset kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på telefon 75 55 50 00.