Dersom du er bostedsløs, sosialt vanskeligstilt eller har helsemessige utfordringer, og ikke har greid å skaffe deg bolig på egen hånd, kan du søke om kommunal bolig. Du må oppfylle minst en av kriteriene.