Når du har mottatt et tilbudsbrev må du kontakte boligkontoret  for å gi tilbakemelding innen fristen hvorvidt du aksepterer tilbudet eller ikke . 

Når leiligheten er klar for innflytting vil du få avtalt tidspunkt for kontraktskriving hos en saksbehandler. I samarbeid med saksbehandler går dere igjennom punktene i husleiekontrakten. Det blir også fylt ut søknad om bostøtte og melding om flytting til folkeregisteret. 

Når du har skrevet kontrakt får du utlevert nøkler. I tillegg må du selv sørge for å kontakte forsikringsselskap for å tegne innboforsikring.

Det kan være at leiligheten fremdeles er bebodd når du får tilbudet, eller at den er under oppussing. Dersom leiligheten er klargjort, kan du få låne nøkkel for å få se leiligheten.