Husleiene er kostnadsdekkende, hvilket betyr at kommunen verken skal tjene eller tape penger på sin boligutleie.