Leie av kommunal bolig er et tidsbegrenset tilbud og leiekontraktens varighet vil som hovedregel være inntil 3 år. 

Dersom du fortsatt fyller kriteriene for å bo i kommunal utleiebolig, kan du søke om fornyelse av leiekontrakten. 

Du benytter samme søknadsskjema som ved første gangs søknad.