Du har rett til å flytte inn i en rengjort leilighet uten tekniske mangler. Dersom du finner feil eller mangler må du melde fra til boligkontoret snarest og senest innen 14 dager etter innflytting.