Det kreves opp til 20 000,- i depositum eller garanti før inngåelse av leiekontrakt.

Før kontrakt skrives må du betale inn et depositum til en sperret konto i Sparebanken 1 Nord-Norge. Ta med tilbudsbrevet når du går i banken. Dersom du har problemer med å stille depositum, må du kontakte NAV som eventuelt kan hjelpe deg med en garantierklæring.