Dersom du bor i en kommunal utleiebolig, kan du søke om å få bytte til annen bolig. 

Det er streng praksis ved søknader om bytte.

Kriterier for bytte av bolig

  • Leiligheten er uegnet pga helsemessige årsaker
  • Det er forandringer i husstandens størrelse (større eller mindre)
  • Leiligheten er uegnet på grunn av andre tungtveiende sosiale forhold

Du benytter samme søknadsskjema som ved første gangs søknad