I kjøkkenvirksomheten er vi 12 fagutdannede kokker. Hele virksomheten holder seg faglig oppdatert.

Kjøkkenvirksomheten har 3 lærlinger som rullerer mellom de ulike kjøkken.