Om kjøkkenvirksomheten

Kjøkkenvirksomheten består av

  • Mørkved produksjonskjøkken
  • Stadiontunet kjøkken og kantine
  • kjøkken Sentrum
  • kantine Stadiontunet
  • kantine Rådhuset
  • kantine Sølvsuper

Maten egenproduserer fra grunnen så langt det lar seg utføre.

De ulike kjøkkener har et godt samarbeid med institusjoner for å skape aktivitet og matglede.

Det arrangeres ulike tilstelninger der mat og tradisjonsmat er i hovedfokus.

Maten tilberedes ut fra mattilsynets regler med kok- og kjølprinsipp for maksimal holdbarhet og næringsinnhold.

Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten