Bruker må ha motivasjon og endringsvilje/evne til å trene på ønsket aktivitet for å nå eget mål.

Tjenesten kan tilbys brukere 

  • uten stort og etablert hjelpebehov, for å utsette behov for personhjelp og hjemmetjenester. 
  • der det etterspørres enkle hjelpemidler og/eller tjenester 
  • med begynnende funksjonssvikt
  • som har fått utfordringer med aktivitet og deltakelse i og utenfor hjemmet siste året