Et team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut kommer hjem til deg for en samtale/kartlegging av din situasjon.

I samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å klare i din hverdag. På bakgrunn av dette blir vi enige om hvilke tiltak som kan gjøres for at du skal nå dine mål.  

Treningen tilpasses i takt med forbedring av din funksjon.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen og stelle hus og hage?