Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen. For å oppnå dette jobber vi sammen med deg i rehabiliteringsprosessen i en avtalt tidsperiode. Underveis vil vi sammen med deg evaluere framgang og måloppnåelse.