• moderat til alvorlig kognitiv svikt
  • rus
  • psykiatri
  • komplekst sykdomsbilde og stort hjelpebehov fra hjemmetjenesten eller pårørende over flere år
  • henvises tjenesten pånytt - for samme årsak - innen 1 år, prioriteres ikke