Typiske symptomer er: 

  • Nedsatt korttidshukommelse
  • Vanskelig å finne igjen ting
  • Leter etter ord
  • Forvirring i forhold til tid og sted
  • Forandringer i både humør og væremåte
  • Mindre initiativ og engasjement
  • Problemer med å lære nye ting
  • Problemer med praktiske gjøremål