- Generelle helseråd er nyttige også for dem som har demens. Det er fornuftig å være fysisk aktiv, ha en god døgnrytme og få nok søvn, og å spise variert og ta til seg nok mat og drikke. Ha et bevisst forhold til alkohol, siden både demenssykdommen og medisinbruk kan gjøre kroppen mer sårbar for virkningene. 

- Det er viktig å sjekke syn og hørsel og holde briller og høreapparat i orden. 

- Enkle grep kan gjøre boligen mer praktisk og trygg. Behold kjent utstyr og møbler, rydd bort det som ikke er i bruk, og sørg for god belysning. Dette kan hindre fall. Merk gjerne dører, skuffer og skap så det blir lett å finne frem. Ulike hjelpemidler og teknologi kan være til nytte, for eksempel trygghetsalarm eller en elektronisk kalender. 

- Vær nøye med brannsikkerhet. 

- En mobil trygghetsalarm med GPS/lokaliseringsteknologi kan gjøre turer i nærområdet tryggere. 

- Dersom du kjører bil - vær klar over at demens kan gi svekket orientering, oppmerksomhet, reaksjonstid og dømmekraft. Diskuter dette med fastlegen din. 

- Finn en god balanse mellom aktivitet og hvile, og forsøk å unngå stress. 

- Tenk på hva som gjør dagene gode for deg. Hvordan kan du fortsette med de aktivitetene som er viktige for deg? 

- For mange er det godt å være åpen om sykdommen. Det kan gjøre samværet med andre enklere. 

- Sykdommen utvikler seg forskjellig for alle. Snakk med dine nærmeste om fremtiden og  hva som er viktig for deg framover.