Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en venn med demenssykdom.  

Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på område. 

Pårørendeskolen arrangeres 2 ganger i året – vår og høst, og er et samarbeid mellom Bodø kommune og Bodø Demensforening.

Datoer for oppstart får du ved å kontakte Hukommelsesteamet. 

Se brosjyre for mer informasjon: Brosjyre Pårørendeskolen (PDF, 115KB)