Dette er et kurs for deg som nylig har fått en demensdiagnose og er i tidlig fase av sykdommen.

Kurset gir deg nyttig og god informasjon og kunnskap i en endret livssituasjon.  Du får mulighet til å møte andre i en liknende situasjon. 

Innholdet er bygd opp etter innspill fra de som har demenssykdom, og ut ifra liknede kurs ellers i landet.  

Målet er å styrke og støtte muligheten for å ha en god hverdag, bruke og utvikle sine ressurser, ha fokus på hva som er viktig nå og framover, opprettholde selvstendighet og få oversikt over aktuelle aktiviteter og hjelpeordninger. 

Mestringskurset er todelt med en treningsdel og en kunnskapsdel. 
Vi møtes hver tirsdag i 8 uker, fra kl. 1230- 1500 i Rehabiliteringstjenestens lokaler i Gamle Riksvei 18.  

Hver kursdag starter med fysisk trening i sal, enkle øvelser for å trene styrke og balanse. 
Deretter spiser vi en enkel lunsj, før vi har en gjennomgang av dagens tema. 

Brosjyre Mestringskurs for personer med demens (PDF, 698KB)