• For å utelukke annen sykdom som har liknende symptomer
  • Vurdering av riktig behandling
  • For å kunne legge til rette for tidlig og riktig hjelp