• Rønvik menighet med sangstund/gudstjeneste
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Konserter og andre arrangement
  • Livsgledebarnehage
  • Individuelt tilrettelagt aktivitet

Det foregår mye frivillig aktivitet rundt på sykehjemmet. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med kontaktperson for sykehjemmet.