Om sykehjemmet

Hovdejordet sykehjem har 36 (40) beboere fordelt på tre bogrupper i første etasje, og tre boenheter i andre etasje.

I tredje etasje er det en nyoppstartet avdeling med plass til 8 personer. Avdelingen åpner gradvis. 4 plasser er tatt i bruk, og planlegger å være i full drift fra februar 2021.

Sykehjemmet er spesielt tilrettelagt for personer med demens og har små tilpassede avdelinger.

I første etg er det utgang til en stor fin hage med et flott grillhus som benyttes hele året.

Hovdejordet sykehjem er ett sertifisert livsgledehjem. 

Kompetanse

Vi har egen tilsynslege som er på sykehjemmet 1 dag i uken. Pårørende inviteres til samarbeidsmøter med lege etter ønske. 

Det vil alltid være 1 sykepleier på vakt som har det faglige ansvaret.

Flere av våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, diabetes, demens, palliasjon og psykisk helse.  Vi har også en vernepleier med utdanning i psykisk helse. 

Vi har også dyktige helsefagarbeidere. Flere av dem har videreutdanning innenfor geriatri, demens, kreftomsorg og lindrende pleie. 

Hos oss er det ansatt en frivillighetskoordinator som er til stede annenhver uke. 

Vi har flere dyktige vikarer, elever, studenter og andre.  

Vi streber etter å bli bedre og få høyere kompetanse, for få til dette har vi internundervisninger, kurs og fagdager. 
 

Tilbud

  • Rønvik menighet med sangstund/gudstjeneste
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Besøkshund
  • Konserter og andre arrangement
  • Livsgledebarnehage
  • Individuelt tilrettelagt aktivitet
  • Besøkstjenesten Røde kors

Det foregår mye frivillig aktivitet rundt på sykehjemmet. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på sykehjemmet.