Vi har egen tilsynslege som er på sykehjemmet 1 dag i uken. Pårørende inviteres til samarbeidsmøter med lege etter ønske. 

Det vil alltid være 1 sykepleier på vakt som har det faglige ansvaret.

Flere av våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, diabetes, demens, palliasjon og psykisk helse.  Vi har også en vernepleier med utdanning i psykisk helse. 

Vi har også dyktige helsefagarbeidere. Flere av dem har videreutdanning innenfor geriatri, demens, kreftomsorg og lindrende pleie. 

Vi har flere dyktige vikarer, elever, studenter og andre.  

Vi streber etter å bli bedre og få høyere kompetanse, for få til dette har vi internundervisninger, kurs og fagdager.