I Bodø kommune følges du opp av en gruppe sykepleiere som vi kaller for Helsehjelpa.
De følger med på målingene og symptomregistreringene brukerne gjør hjemme og lager en egenbehandlingsplan tilpasset den enkelte bruker. Denne planen utarbeides sammen med brukeren selv, fastlege og eventuelt annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Ved bruk av enkel teknologi gis det rom for at Helsehjelpa kan veilede brukerne og sette inn tiltak når det er behov for det.