Digital hjemmeoppfølging eller medisinsk avstandsoppfølging er en tjeneste som ved hjelp av teknologi gjør at du kan følges opp hjemme av helse- og omsorgstjenesten. Etter avtale skal du gjøre målinger og svare på enkle spørsmål om helsetilstanden din via et nettbrett, eller smarttelefon/mobil.

Digital hjemmeoppfølging foregår i samarbeid mellom deg, fastlegen, helse og omsorgstjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det blir utarbeidet en plan som skal beskrive hvordan du skal følges opp, hva du selv kan gjøre og hva som skjer hvis helsen din endrer seg. Veiledning av helsepersonell gis underveis. Hensikten er at du skal føle deg trygg, forebygge tegn til forverring og få rask hjelp om du trenger det.

Du får opplæring i bruk av teknologi. 

Nødvendig teknologi blir lånt ut av kommunen ved behov.