For å få tilbud om digital hjemmeoppfølging må du ha medium til høy risiko for forverring av sin helsetilstand, og økt risiko for hyppig innleggelse i sykehus. Tjenesten kan også passe for deg som har et generelt behov for helse- og omsorgstjenester.

Målet med oppfølgingen er å skape trygge rammer hvor man kan oppdage endringer i helsesituasjon tidlig, samtidig som at Helsehjelpa jobber helsefremmende og forebyggende i forhold til fysisk og psykisk helse.

Dette kan blant annet være oppfølging rundt KOLS, hjertesvikt, diabetes, kreftsykdom, ernæringsproblematikk, aktivitet, og psykisk helse.