Kommunale Hjelpemiddelteknikere gir veiledning til brukere og pårørende om enklere montering og vedlikehold de kan utføre selv.

Montering og reparasjon som krever spesiell kompetanse og verktøy utføres av hjelpemiddelteknikerne.

Telefon: 902 23 333 mandag-fredag kl. 08.00 – 15.00. 
Onsdag stengt