Hjelpemidlene kan lånes for en periode på inntil 3 måneder. Du kan låne hjelpemiddelet i en lengre periode etter en vurdering, dersom du har behov for det.

Hjelpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Eksempler på hjelpemidler du kan låne:

  • Manuelle rullestoler
  • Dusjkrakker/dusjstol/badekarsete
  • Toalettstoler/toalettforhøyer
  • Rullatorer
  • Hjertebrett til seng
  • Sykeseng (spesielle kriterier stilles)
  • Elektrisk personløfter
  • Oppreisningshjelp

Du kan også kjøpe enkelte hjelpemidler på vårt lager