For å låne hjelpemidler må du ha nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.  Det gjøres en vurdering av ditt funksjonsnivå i hvert tilfelle.

Ved lån av sykeseng og personløfter gjelder egne prioriteringer.